Centar za konstrukcije i prednaprezanje-Reference-Prednaprezanje19

Centar za konstrukcije i prednaprezanje - Reference

Odeljenje za prednaprezanje
2019.
 • Primena sistema prednaprezanja SPB i SPB SUPER i radovi na prednaprezanju prilazne konstrukcije desne obale(polja od S6 do D3) mosta preko reke Save kod Ostružnice, na autoputu E70/E75: Dobanovci – Bubanj Potok, Obilaznica oko Beograda. (STRABAG d.o.o. Beograd, Udarnik Gradnja d.o.o. Beograd)
 • Primena sistema prednaprezanja SPB i SPB SUPER i radovi na prednaprezanju konstrukcije za statičko ispitivanje šipova na Vijaduktu Čortanovci i Vijaduktu Beška, projekat izgradnje železničke pruge Beograd – Budimpešta. (Karin Komerc d.o.o. Veternik)
 • Inženjering usluge prilikom bušenja, ugradnje, injektiranja i prednaprezanja geotehničkih sidara i testiranje nosivosti geotehničkih sidara za potrebe stabilizacije kosine, na autoputu E-75, deonica Gornje polje – Tunel Predejane, LOT 1, usek 5, usek 2 (Integral Inženjering Ogranak Niš)
 • Inženjering usluge prilikom prednaprezanja geotehničkih sidara i ispitivanje geotehničkih sidara, za potrebe stabilizacije kosina i potpornih zidova na autoputa E-75, deonica Gornje Polje – Caričina dolina, LOT 2 (TRACE GROUP HOLD PLC Ogranak Beograd F. HYČA S.R.O. MAKS PRO d.o.o. Zemun)
 • Inženjering usluge prilikom prednaprezanja geotehničkih sidara i ispitivanje geotehničkih sidara, za potrebe stabilizacije kosina na autoputu E-75, deonica Gornje polje – Tunel Predejane, LOT 1, usek 2, 3 i 4 (AZVI S.A. Ogranak Novi Sad)
 • Testiranje nosivosti geotehničkih sidara i prednaprezanje geotehničkih sidara na potpornoj konstrukciji Useka 23, na autoputu E-80 Niš – Dimitrovgrad, lot 2: Bancarevo – Crvena Reka (AKTOR A.T.E. Ogranak Beograd)
 • Testiranje nosivosti geotehničkih sidara i prednaprezanje geotehničkih sidara na AB potpornom zidu za potrebe statičkog frekventnog pretvarača – treća faza, na RHE Bajina Bašta (Hidrotehnika – Hidroenergetika a.d. Beograd)
 • Testiranje nosivosti geotehničkih sidara i prednaprezanje geotehničkih sidara za potrebe izgradnje MNE Pavlica na reci Ibar kod Raške (HIDRO TAN d.o.o. Beograd)
 • Primena sistema prednaprezanja SPB i SPB SUPER i radovi na prednaprezanju mosta preko Podrvške reke, na državnom puti IB reda br. 35, deonica Milutinovac – Brza Palanka (INGRAP-OMNI d.o.o Beograd)
 • Primena sistema prednaprezanja SPB i SPB SUPER i radovi na prednaprezanju mosta br. 9, na km 580+401 – leva traka, na autoputu E70/E75 – obilaznica oko Beograda – deonica Dobanovci – Bubanj Potok (ASA IBELIK d.o.o Beograd, FERBILD d.o.o. Beograd)
 • Primena sistema prednaprezanja SPB i SPB SUPER i radovi na prednaprezanju mosta preko reke Ibar kod Raške (GPD Nikolić d.o.o. Kraljevo)
 • Primena sistema prednaprezanja SPB i SPB SUPER i radovi na prednaprezanju drumsko-pešačkog mosta preko Mijajlovačke reke u Medveđi kod Kruševca (GPD Nikolić d.o.o. Kraljevo)
 • Primena sistema prednaprezanja SPB i SPB SUPER i radovi na prednaprezanju mosta na km 0+252 industrijskog koloseka na kompleksu nove luke Smederevo. (STRABAG d.o.o. Beograd)
 • Primena sistema prednaprezanja SPB i SPB SUPER i radovi na prednaprezanju mosta na Banjskoj reci u Novom Pazaru, na državnom putu IB reda Raška – Novi Pazar (Novi Pazar – Put d.o.o. Novi Pazar)
 • Specijalistički stručni nadzor rada pogona za adheziono prednaprezanje elemenata Martini Gradnja (Martini Gradnja d.o.o. Inđija)