Centar za konstrukcije i prednaprezanje-Reference-Prednaprezanje20

Centar za konstrukcije i prednaprezanje - Reference

Odeljenje za prednaprezanje
2020.
R.br. Referenca Investitor
1
Inženjering usluge prilikom bušenja, ugradnje, injektiranja i prednaprezanja geotehničkih sidara i testiranje nosivosti geotehničkih sidara za potrebe stabilizacije kosine, na autoputu E-75, deonica Gornje polje – Tunel Predejane, LOT 1, usek 2, usek 4
Integral inženjering Ogranak Niš
2
Primena sistema prednaprezanja SPB i SPB SUPER i radovi na prednaprezanju mosta br. 9, na km 580+401 – leva traka, na autoputu E70/E75 – obilaznica oko Beograda – deonica Dobanovci – Bubanj Potok
ASA IBELIK d.o.o Beograd FERBILD d.o.o. Beograd
3
Inženjerig usluge prilikom prednaprezanja geotehničkih sidara i testiranje nosivosti geotehničkih sidara za potrebe stabilizacije kosine Objekta za preradu otpada u Vinči
GEOINVEST ITZ d.o.o. Surčin
4
Primena sistema prednaprezanja SPB i SPB SUPER i radovi na prednaprezanju drumskog mosta preko Trgovištanske reke u Sirči kod Kraljeva
GPD NIKOLIĆ d.o.o Kraljevo
5
Primena sistema prednaprezanja SPB i SPB SUPER i radovi na prednaprezanju drumskog mosta preko Vrdilske reke u Vrdili kod Kraljeva
GPD NIKOLIĆ d.o.o Kraljevo
6
Primena sistema prednaprezanja OVM i radovi na prednaprezanju mosta br. 16, na km 590+981 –, na autoputu E70/E75 – obilaznica oko Beograda – deonica Dobanovci – Bubanj Potok
DIORIT d.o.o Beograd
7
Primena sistema prednaprezanja OVM i radovi na prednaprezanju nadvožnjaka na km 13+288 pruge Beograd – Subotica, deonica Beograd – Stara Pazova.
DIORIT d.o.o Beograd
8
Primena sistema prednaprezanja SPB i SPB SUPER i radovi na prednaprezanju nadvožnjaka preko autoputa E-80 Niš – Dimitrovgrad, petlja Sopot, Veza državnog buta IIA reda br. 259 i državnog puta IIA reda br. 221.
Integral inženjering Ogranak Niš
9
Testiranje nosivosti geotehničkih sidara na potpornom zidu izlaznog portala tunela Beli Potok, na obilaznici oko Beograda
FERBILD d.o.o Beograd
10
Primena sistema prednaprezanja SPB i SPB SUPER i radovi na prednaprezanju nadvožnjaka na km 165+350 autoputa Beograd – Novi Sad, petlja Nova Pazova
MOST NS d.o.o Novi Sad RINCOP d.o.o. Veternik
11
Testiranje nosivosti o prednaprezanje geotehničkih sidara na stabilizaciji kosine na Brani i akumulaciji Arilje – profil Svračkovo.
HIDROTEHNIKA – HIDROENERGETIKA a.d. Beograd