Centar za konstrukcije i prednaprezanje-Reference-Prednaprezanje21

Centar za konstrukcije i prednaprezanje - Reference

Odeljenje za prednaprezanje
2021.
R.br.ReferencaInvestitor
1
Inženjerig usluge prilikom bušenja, ugradnje, injektiranja i prednaprezanja geotehničkih sidara i testiranje nosivosti geotehničkih sidara za potrebe stabilizacije kosine, na autoputu E-75, deonica Gornje polje – Tunel Predejane, LOT 1, usek 2, usek 4
Integral Inženjering Ogranak Niš
2
Primena sistema prednaprezanja SPB i SPB SUPER i radovi na prednaprezanju mosta preko reke Klisure, projekta pojačanog održavanja državnog puta IB-35, deonica Zaječar – Knjaževac
Integral Inženjering, Ogranak Niš
Fortis Niskogradnja d.o.o. Beograd
3
Primena sistema prednaprezanja SPB i SPB SUPER i radovi prednaprezanja za potrebe sanacije mosta preko reke Tise kod Titela
MOST-NS d.o.o. Novi Sad
RINCOP d.o.o. Veternik
4
Primena sistema prednaprezanja SPB i SPB SUPER i radovi na prednaprezanju greda za potrebe sanacije ramovskoh konstrukcija hangara na aerodromu Batajnica
Dijamant Inženjering d.o.o Beograd
5
Primena sistema prednaprezanja BBR i radovi na prednaprezanju nadvožnjaka na km 26+392 pruge Beograd – Subotica, deonica Beograd – Stara Pazova
China Railway International Co. Ltd. Serbia Ogranak Beograd
Kruševac Put a.d. Kruševac
6
Primena sistema prednaprezanja OVM i radovi na prednaprezanju mosta br. 16, na km 590+981 –, na autoputu E70 / E75 – obilaznica oko Beograda – deonica Dobanovci – Bubanj Potok
Power Construction Corporation Of China Limited Ogranak Beograd
Diorit d.o.o Beograd
7
Istražne usluge na nosećim čeličnim i betonskim konstrukcijama GPO – Noseća čelična konstrukcija konstrukcija kotla na bloku A2
China Railway International Co, Ltd Serbia Ogranak Beograd
Diorit d.o.o Beograd
8
Testiranje nosivosti geotehničkih sidara na potpornom zidu izlaznog i ulaznog portala tunela Beli Potok, na obilaznici oko Beograda
Power Construction Corporation Of China Limited Ogranak Beograd
Ferbild d.o.o. Beograd
9
Testiranje nosivosti geotehničkih sidara u sklopu konstrukcije obezbeđenja temeljne jame za potrebe izvođenja objekta nove koračne peći u okviru HBIS Železara Smederevo
PIN konsalting centar d.o.o Beograd