Skupština_V_2020_1

Skupština Instituta IMS

XXIV VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE INSTITUTA

Poziv akcionarima

 

Predlozi odluka

 

Materijal

 

Punomoćje i glasanje u odsustvu

 

Uputstvo akcionarima

 

Zapisnik i izveštaj o bitnom događaju