SertifikacijaPROBA

Sertifikacija proizvoda

Institut IMS je akreditovan kod Akreditacionog tela Srbije kao Sertifikaciono telo za obavljanje poslova sertifikacije građevinskih proizvoda prema standardu SRPS ISO/IEC 17065:2016, Opšti zahtevi za tela koja sprovode sisteme sertifikacije proizvoda.

Sertifikacija osoba

STSO je organizaciona celina Instituta IMS koja sprovodi sertifikaciju zavarivača. Sistem menadžmenta je usklađen sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17024:2012-Ocenjivanje usaglašenosti – Opšti zahtevi za tela koja obavljaju sertifikaciju osoba.

Sertifikacija osoba

STSO je organizaciona celina Instituta IMS koja sprovodi sertifikaciju zavarivača. Sistem menadžmenta je usklađen sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17024:2012-Ocenjivanje usaglašenosti – Opšti zahtevi za tela koja obavljaju sertifikaciju osoba.

Sertifikacija proizvoda

Institut IMS je akreditovan kod Akreditacionog tela Srbije kao Sertifikaciono telo za obavljanje poslova sertifikacije građevinskih proizvoda prema standardu SRPS ISO/IEC 17065:2016, Opšti zahtevi za tela koja sprovode sisteme sertifikacije proizvoda.

Sertifikacija osoba

STSO je organizaciona celina Instituta IMS koja sprovodi sertifikaciju zavarivača. Sistem menadžmenta je usklađen sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17024:2012-Ocenjivanje usaglašenosti – Opšti zahtevi za tela koja obavljaju sertifikaciju osoba.