Sertifikacija IMS

Sertifikacija IMS

Sertifikacija proizvoda

Institut IMS je akreditovan kod Akreditacionog tela Srbije kao Sertifikaciono telo za obavljanje poslova sertifikacije građevinskih proizvoda prema standardu SRPS ISO/IEC 17065:2016, Opšti zahtevi za tela koja sprovode sisteme sertifikacije proizvoda.

Sertifikacija osoba

STSO je organizaciona celina Instituta IMS koja sprovodi sertifikaciju zavarivača. Sistem menadžmenta je usklađen sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17024:2012-Ocenjivanje usaglašenosti – Opšti zahtevi za tela koja obavljaju sertifikaciju osoba.