Laboratorija za ispitivanje konstrukcija-Delatnost4

Laboratorija za ispitivanje konstrukcija-Delatnost

Laboratorija raspolaže neophodnom opremom i mernim instrumentima koji su potrebni za sprovođenje mehaničkih ispitivanja po navedenim metodama. Ova oprema i merni instrumenti mogu se primeniti i za obavljanje mehaničkih ispitivanja i po drugim standardizovanim metodama koja nisu ovde navedena, ali mogu biti zahtev Naručioca. Na zahtev Naručioca i nakon uvida u tehničku dokumentaciju koja određuje takvo mehaničko ispitivanje, Laboratorija će u najkraćem roku obavestiti Naručioca o sposobnosti da sprovede tražena mehanička ispitivanja. Laboratorija pored ispitivanja koja su potrebna Naručiocima iz privrede, sprovodi i mehanička ispitivanja u naučno – istraživačke svrhe. U tu svrhu potrebno je podneti zahtev i dostaviti tehničku dokumentaciju koja određuje takvo mehaničko ispitivanje, a Laboratorija će u najkraćem mogućem roku obavestiti podnosioca zahteva o sposobnosti da sprovede tražena mehanička ispitivanja i o uslovima sprovođenja takvog ispitivanja.
Mehanička ispitivanja moguće je sprovoditi pod dejstvom statičkog ili dinamičkog probnog opterećenja. Rezultati mehaničkih ispitivanja ocenjuju se na osnovu izmerenih vrednosti deformacija uzorka ili konstrukcija, tj. vrednosti probnog opterećenja, pomeranja, naprezanja u osnovnom materijalu, nagiba i ubrzanja. Laboratorija poseduje merne instrumente i obučeno osoblje za sprovođenje tenzometrijskih merenja na velikom broju mernih mesta (merenje naprezanja u osnovnom materijalu primenom elektrootpornih ekstenzometara – mernih traka). Pod dejstvom statičkog probnog opterećenja moguće je prikupiti istovremenske podatke sa 200 merrnih mesta, a pod dejstvom dinamičkog probnog opterećenja broj istovremenskih podataka se može prikupiti sa 16 mernih mesta.
Za prikupljanje podataka prilikom sprovođenja mehaničkih ispitivanja koristi se širok spektar mernih instrumenata, koji odgovaraju savremenim zahtevima za ovakve vrste ispitivanja. Sama činjenica da je Laboratorija akreditovana u skladu sa zahtevima SRPS ISO/IEC 17025:2006, daje potvrdu da su naša merna oprema i instrumenti etalonirani od strane relevantnih metroloških laboratorija, da je osoblje obučeno za rad na opremi po akreditovanim metodama, kao i da su ostvareni rezultati pouzdani. Najveći deo mernih instrumenata kojim raspolaže Laboratorija je nabavljen od renomiranog proizvođača mernih instrumenata i tehnike Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH – HBM, iz republike Nemačke.

Dugogodišnje iskustvo u sprovođenju mehaničkih ispitivanja na građevinskim konstrukcijama i elementima je nešto na šta smo posebno ponosni. Istorijat rada počinje još daleke 1936 godine, kada je nabavljena prva merna oprema za potrebe ispitivanja probnim opterećenjem mosta Kralja Aleksandra I, koji se nalazio na mestu današnjeg Brankovog mosta. Treba napomenuti da je vršilac tog ispitivanja bio Zavod za ispitivanje materijala Ministarstva građevinarstva Kraljevine Jugoslavije, i da Institut IMS zadržava njegov kontinuitet. U posleratnom periodu, u periodu obnove tadašnje države Jugoslavije, stručnjaci i zaposleni Laboratorije su bili zaposleni na velikom broju građevinskih projekata. Doprinos razvoju građevinske industrije u periodu posle II svetskog rata, ostvaren je sprovođenjem modelskih ispitivanja budućih građevinskih objekata, od kojih treba izdvojiti:

  • Modelsko ispitivanje Hale Sajma u Beogradu,
  • Modelsko ispitivanje objekta nuklearnog reaktora u Instutu Vinča,
  • Modelsko ispitivanje krovne konstrukcije Muzeja revolucije,
  • Modelsko ispitivanje krovne konstrukcije sa povećanom otpornosti na dejstvo eksplozivnih naprava, itd.

Ispitivanja probnim opterećenjem na građevinskim konstrukcijama, koja se izvode na samim objektima (In-situ) imaju za cilj potvrdu kvaliteta izvedenih radova, potvrdu kapaciteta projektovane nosivosti i proveru statičke stabilnosti građevinskog objekta. U svom radu Laboratoriji je bilo povereno da sprovede veliki broj ovakvih ispitivanja, od kojih posebno ističemo:

  • Most preko reke Save u Beogradu „Gazela“, 1970. godine,
  • Most preko reke Dunav kod Beške, 1975. godine,
  • Most Kopno – Krk, 1980. godine,
  • Most preko reke Save u Beogradu “Gazela”, nakon rekonstrukcije, 2012. godine,
  • Mostovi u sklopu severne pristupne saobraćajnice mosta kod Ade u Beogradu, 2013. godine,
  • Most preko reke Dunav kod Beške, nakon rekonstrukcije, 2014. godine, itd.

Listu obavljenih ispitivanja probnim opterećenjem mostovskih konstrukcija, možete preuzeti ovde