Laboratorija za ispitivanje konstrukcija-Delatnost3

Centar za konstrukcije i prednaprezanje - Delatnost

Laboratorija za ispitivanje konstrukcija
R.br. Neakreditovana metoda Referentni dokument
13. Određivanje čvrstoće plastičnih cevi na spoljašnje uticaje (bez i sa metalnim ojačanjem) ASTM D 2412-02
14. Metode ispitivanje zidanih konstrukcija-Deo 1: Određivanje čvrstoće pri pritisku SRPS EN 1052-1:2010
15. Metode ispitivanje zidanih konstrukcija-Deo 3: Određivanje početne čvrstoće pri smicanju SRPS EN 1052-3:2010
16. Metode ispitivanje dodatnih komponenti za zidane konstrukcije-Deo 9: Određivanje otpornosti nadvojnih greda prema savijanju i smicanju SRPS EN 846-9:2009
17. Stubovi za osvetljenje, Deo 8: Metoda za proveru dimenzionisanja ispitivanjem SRPS EN 40-8
18. Sistemi cevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska – Neomekšani polivinilhlorid (U-PVC), polipropilen (PP) i polietilen (PE)- Deo2: Specifikacije za revizione otvore i kontrolne komore kod dubokih podzemnih instalacija u zoni saobraćaja SRPS EN 13598-2:2010
19. Sigurnosne mreže- Deo 1: Zahtevi za sigurnost, metode ispitivanja SRPS EN 1263-1:2009
20. Teleskopski građevinski podupirači SRPS EN 1065:2009
21. Ispitivanje stalnih metalnih sistema ograda i rukohvata u zgradama ASTM E 935-00
22. Ispitivanje stakla kod stalnih staklenih ograda i balustrada ASTM E 2353-06
23. Ispitivanje čvrstoće nosećih panela ASTM E 72-02
24. Merdevine- Deo 2: Zahtevi, ispitivanje obeleževanje SRPS EN 131-2:2011
25. Palete za rukovanje materijalima- Ravne palete- Deo 1: Metode ispitivanja SRPS EN ISO 8611-1:2013