Centar za metale i energetiku-Reference21

Centar za metale i energetiku - Reference

Reference iz ranijeg perioda
Reference Centra, profesionalan i kvalitetan rad visokostručnog i specijalizovanog kadra, savremena oprema i kontinuirani razvoj i osvajanje novih tehnika ispitivanja, preporuka su za investitore, izvođače i konsultante:
R.br. Referenca
1
Hidroelektrane – BiH (HE Bočac, HE na Trebišnjici), Crna Gora (HE Piva, HE Perućica), Srbija (HE Đerdap: Đerdap 1,  HE Đerdap 2, Vlasinske HE, HE Pirot),  Drinsko-limske HE (Zvornik, Bajina Bašta, Bistrica,  HE Međuvršje)
2
Termoelektrane – Srbija (TE Nikola Tesla A i B, TE Kolubara A, TE Morava, TE KO Kostolac); Bosna i Hercegovina (TE Ugljevik, TE Gacko, TE Tuzla); Crna gora (TE Pljevlja)
3
Čelične konstrukcije: Most Gazela, Soja Protein Bačka Palanka, Fabrika biodizela Šid, IHP u Prahovu, Elektro mreža Srbije
4
Cementare: Holcim, Titan, Lafarž