Centar za konstrukcije i prednaprezanje-Reference-Prednaprezanje

Centar za konstrukcije i prednaprezanje - Reference

Odeljenje za prednaprezanje

Primena sistema prednaprezanja SPB i SPB SUPER na izgradnji značajnijih objekata infrastrukture uključuje mostovske konstrukcije na južnom kraku koridora X – auto-putu E-75 (pet mostovskih konstrukcija, 402 montažna nosača), mostovske konstrukcije i nadvožnjake na istočnom kraku koridora X – auto-putu E-80 (pet mostova i 3 nadvožnjaka), nadvožnjake i prilazne mostovske konstrukcije preko kanala DTD na izgradnji Bulevara Evrope u Novom Sadu (315 montažnih nosača), prilazne konstrukcije mosta preko reke Save kod Ostružnice (Obilaznica oko Beograda), most preko reke Kolubare kod Obrenovca i most preko pruge (auto-put E-763), krovnu konstrukciju Beogradske arene (raspona 132,7 x 102,7 m), Avalski toranj (visine 204,57 m, AB konstrukcija 135,65 m, čelična konstrukcija 69,92 m).

Sanacija objekata primenom sistema prednaprezanja SPB i SPB SUPER izvedena je na lučnom drumskom mostu preko reke Tise kod Titela (izgrađenom primenom IMS sistema prednaprezanja), kao i na nadvožnjacima na auto-putevima i drugim državnim putevima.

Tehnologija prednaprezanja primenjena je i na  izgradnji specijalne konstrukcije za potrebe statičkog ispitivanja šipova na vijaduktu Čortanovci, nadvožnjaka kod Beške i u okolini Subotice u okviru izgradnje brze pruge Beograd – Subotica – Budimpešta.

Proizvodnja i isporuka materijala i opreme, kalibracija opreme, obuka kadrova i kontrola i nadzor nad radom pogona za adheziono prednaprezanje izvedena je za veći broj pogona za proizvodnju betonskih prefabrikovanih elemenata na teritoriji Srbije i Bosne i Hercegovine.

Testiranje nosivosti, utezanje, kontrola i praćenje prilikom ugradnje, injektiranja i utezanja prednapregnutih geotehničkih sidara izvedeno je na brojnim objektima infrastrukture: na izgradnji potpornih zidova i stabilizaciji kosina na projektu izgradnje južnog kraka koridora X kroz Grdeličku klisuru (7.500 prednapregnutih geotehničkih sidara), na istočnom kraku koridora X, na stabilizaciji kosina u okviru izgradnje brane i akumulacije Arilje – profil Svračkovo, na izgradnji potpornog zida za potrebe proširenja kompleksa reverzibilne hidro elektrane Bajina Bašta, u okviru izgradnje obaloutvrde pristaništa Kostolac, za potrebe sanacije klizišta i zaštite kosina i temeljnih jama za potrebe izgradnje mini hidro centrala na reci Lim kod Priboja i Ibar kod Raške, za potrebe stabilizacije kosina i potpornih zidova na tunelu Straževica i Beli potok (Obilaznica oko Beograda).

Novije reference liftovanja konstrukcija uključuju odizanje kompletnog gornjeg stroja iznad srednjeg oslonca konstrukcije drumskog mosta preko reke Jadar kod Loznice i liftovanje armirano-betonskih svodova u kripti Hrama Svetog Save u Beogradu.

2022.
R.br.ReferencaInvestitor
1
Ispitivanje železničkih mostova probnim opterećenjem, deonica: Stara Pazova – Novi Sad (40 mostova)
RŽD International Infrastruktura Železnice Srbije a.d.
2
Ispitivanje nosivosti stenskih ankera – tuneli Laz i Munjino brdo, Izgradnja autoputa E-763, deonica: Preljina – Požega
China Communications Construction Company Ltd.
3
Ispitivanje nosivosti stenskih ankera – tunel Iriški venac, Izgradnja državnog puta IB reda br.21, Novi Sad – Ruma
China Road & Bridge Corporation Serbia Ogranak Beograd
4
Istražne usluge na nosećim čeličnim i betonskim konstrukcijama GPO – Noseća čelična konstrukcija konstrukcija kotla na bloku A1
JP Elektroprivreda Srbije Beograd Ogranak TENT Beograd – Obrenovac
5
Istražne usluge na nosećim čeličnim i betonskim konstrukcijama GPO – Noseća čelična konstrukcija konstrukcija kotla na bloku A2
JP Elektroprivreda Srbije Beograd Ogranak TENT Beograd – Obrenovac