Laboratorija za ispitivanje konstrukcija-Delatnost

Centar za konstrukcije i prednaprezanje - Delatnost

Laboratorija za ispitivanje konstrukcija

Laboratorija za ispitivanje konstrukcija je akreditovana laboratorija u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006. Laboratorija sprovodi mehanička ispitivanja građevinskih konstrukcija i ispitivanja konstrukcijskih elemenata po sledećim akreditovanim metodama:

R.br. Akreditovana metoda Referentni dokument
1
Ispitivanje konstrukcija visokogradnje probnim opterećenjem i ispitivanje do loma
SRPS U.M1.047:1987
2
Ispitivanje mostova probnim opterećenjima
SRPS U.M1.046:1984
3
Poklopci na slivnicima i poklopci revizionih okana u zonama motornog i pešačkog saobraćaja: Zahtevi za projektovanje, ispitivanje tipa, označavanje i kontrolu kvaliteta
SRPS EN 124: 2011 izuzev t.6
4
Prefabrikovane gredice od glinenih elemenata za izradu međuspratnih odnosno tavaničnih konstrukcija
SRPS U.N8.030: 1997- povučen
5
Ispitivanje konstruktivnih elemenata za pričvršćivanje (ankeri) ugrađenih u beton, prirodni kamen, veštački kamen, opeku, zidane konstrukcije
BS 5080-1:1993