STIMS-Registar

Sertifikaciono telo Registar sertifikovanih proizvoda Sertifikaciono telo Instituta IMS vodi ažurnim elektronske baze registara izdatih sertifikata, koji sadrži pozivanje na…