STIMS-Suspenzija140623

Sertifikaciono telo za sertifikaciju građevinskih proizvoda

Obaveštenje o povlačenju (oduzimanju) sertifikata

Zbog nesprovođenja radnje fabričke kontrole proizvodnje, propisane tehničkom specifikacijom (čl. 20 Pravilnikom o tehničkim zahtevima za frakcionisani agregat za beton i asfalt (“Sl. glasnik RS”, br. 78/2020), dana 14.06.2023. godine povučen je (oduzet) sertifikat broj:

I 030/21-ZGP-IMS-355/22

 
Datum izdavanja:28.12.2022.
Proizvod:Frakcionisani prirodni agregat koji se upotrebljava za spravljanje betona
(Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16 mm; 16/31.5 mm)
Proizvođač:

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE T-55 DOO RADINAC,
Vojislava Ilića 20, 11311 Radinac,
Separacija “T-55”

Tehnička specifikacija:

Pravilnik o tehničkim zahtevima za frakcionisani agregat za beton i asfalt (“Sl. glasnik RS”, br. 78/2020)