STIMS-Suspenzija0806423

Sertifikaciono telo za sertifikaciju građevinskih proizvoda

Obaveštenje o povlačenju (oduzimanju) sertifikata

Zbog nesprovođenja radnje fabričke kontrole proizvodnje, propisane tehničkom specifikacijom (čl. 20 Pravilnikom i tehničkim zahtevima za frakcionisani agregat za beton i asfalt (“Sl.glasnik RS” br. 78/2020)), dana 08.06.2023.godine povučen je (oduzet) sertifikat broj:

I 030/21-ZGP-IMS-356/22

 
Datum izdavanja:28.12.2022.
Proizvod:Frakcionisani prirodni drobljeni agregat koji se upotrebljava za spravljanje betona
Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/11,2 mm; 8/16 mm; 16/22,4 mm; 16/31,5 mm
Proizvođač:KIJEVO d.o.o., Beograd, Oslobođenja br.52-57, Rakovica, 11090 Beograd
Proizvodni pogon:
separacija “KIJEVO”
Tehnička specifikacija:Pravilnik o tehničkim zahtevima za frakcionisani agregat za beton i asfalt (“Sl.glasnik RS”, br. 78/2000)
I 030/21-ZGP-IMS-357/22
Datum izdavanja: 28.12.2022.
Proizvod: Frakcionisani prirodni drobljeni agregat koji se upotrebljava za izradu asfaltnih mešavina Frakcije: 0/4 mm; 4/8 mm; 8/11,2 mm; 8/16 mm; 16/22,4 mm; 16/31,5 mm
Proizvođač: KIJEVO d.o.o., Beograd, Oslobođenja br.52-57, Rakovica, 11090 Beograd Proizvodni pogon: separacija “KIJEVO”
Tehnička specifikacija: Pravilnik o tehničkim zahtevima za frakcionisani agregat za beton i asfalt (“Sl.glasnik RS”, br. 78/2000)