Metrološka laboratorija-akustika

Laboratorija za akustiku i vibracije

Delatnost Laboratorije za akustiku i vibracije obuhvata oblast akustičkih ispitivanja i ispitivanja buke:
 1. Merenje nivoa buke u životnoj sredini, monitoring buke i akustičko zoniranje.
 2. Merenje nivoa buke radnoj sredini
 3. Ispitivanje materijala, konstrukcija i elemenata zgrada u pogledu zvučne zaštite:
  • ispitivanje i ocenjivanje zvučne zaštite zgrada/objekata,
  • laboratorijska i terenska merenja zvučne izolacije građevinskih elemenata od vazdušnog zvuka,
  • laboratorijska i terenska merenja zvučne izolacije građevinskih elemenata od zvuka udara,
  • merenja vremena reverberacije i koeficijenta zvučne apsorpcije i
  • ispitivanje apsorbera zvuka i specijalnih konstrukcija.

Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije

Delatnost Metrološke laboratorije za akustiku i vibracije obuhvata oblast etaloniranja:
 • fonometara, integracionih fonometara i sličnih uređaja koji služe za merenje nivoa zvučnog pritiska (statistički analizatori, analizatori u realnom vremenu i sl.)
 • kalibratori zvuka, pistofona i
 • filtera koji su sastavni delovi uređaja za merenje nivoa zvučnog pritiska
Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije intenzivno radi i na razvoju računarskih programa i specijalnih mernih sistema za potrebe etaloniranja merila nivoa zvuka.