Žene u biznisu

Specijalno priznanje

Finansijska direktorka Instituta IMS, Nada Stegnjajić-Đikanović
dobitinica je vrednog priznanja pod nazivom “ŽENE U BIZNISU”.

 

Preduslov da se nađe u konkurenciji za priznanje “Žene u biznisu” bio je da je kompanija ostvarivala stabilno poslovanje ili rast u prihodima, kao i da je dobijala najbolje bonitetne ocene AAA/AA+/A* tri godine zaredom.
Preduslov je, takođe, bio da je kompanija u periodu od tri godine realizovala rast dobiti.