Centar za puteve i geotehniku-Signalizacija

Centar za puteve i geotehniku - Reference

Ispitivanje saobraćajne signalizacije

Ispitivanje saobraćajne signalizacije u Institutu IMS se obavlja od 2001. godine. Deo ispitivanja i merenja se vrši na terenu, a deo u laboratorijama Instituta IMS.

 

Nova znanja i iskustva stiču se svakodnevno na putevima na kojima se obnavlja saobraćajna signalizacija (redovno održavanje) i na novogradnji, kao i na opitnim deonicama gde se prati promena unapred definisanih parametara kroz vreme. Saobraćajni inženjeri Instituta IMS aktivno učestvuju u izradi zakonske regulative u domenu saobraćajne signalizacije u Republici Srbiji. Savetodavno su svojim iskustvom i znanjem učestvovali u izradi Tehničkih uputstava za obeležavanje oznaka na kolovozu, koji se primenjuju na mreži državnih puteva od strane upravljača JP Putevi Srbije.

 

Obučeni kadar sva merenja i ispitivanja izvodi najsavremenijom opremom i u skladu sa akreditovanim metodama. Merenja koja se obavljaju su:

 
  • Koeficijent retrorefleksije sjajnosti (Rl)
  • Koeficijent retrorefleksije sjajnosti u vlažnim uslovima (Rw)
  • Koeficijent osvetljenosti pri difuznoj svetlosti (Qd)
  • Kontrast oznake na kolovozu (C)
  • Otpor na klizanje (SRT)
  • Debljine tankoslojnih i debeloslojnih oznaka na kolovozu
  • Utrošak materijala sa kontrolnih pločica
  • Retrorefleksiju folija saobraćajnih znakova (RA)
  • Faktor osvetljenosti (β)
  • Hromatske koordinate boje