Centar za puteve i geotehniku-Reference-Sanacija_20

Centar za puteve i geotehniku - Reference

2020.
Projekti sanacije klizišta
R.br.ReferencaInvestitor
1
Projektno-tehnička dokumentacija sanacije kolovozne konstrukcije i nasipa trupa puta na državnom putu IB-28 na Kadinjači, deonica puta br.02807,Dub-Dubci km:107+500
Srbijaput
2

Projektno-tehnička dokumentacija za sanaciju klizišta DONJI KRČIN na državnom putu IIA-183, deonica puta br.18308, Donji Krčin (Oparić)-Jasika km:47+795

Kruševacput
3
Projektno-tehnička dokumentacija za sanaciju klizišta PECKA na državnom putu IIA-143, deonica puta br.14301, Pričević-Pecka km:20+210
PZP Valjevo
4
Idejno tehničko rešenje sanacije kolovoza i trupa puta na državnom putu IB-25, deonica br.02502, Mali Požarevac-Vlaško polje – SENAJA 1, SENАJA 2 i SENAJA 3
STRABAG d.o.o.
5
Projektno-tehnička dokumentacija za sanaciju deformacija na mostu – nadputnjak preko autoputa na državnom putu IIA-158, deonica puta br.15815, Ražanj (veza sa A1)-Deligrad km:126+898 (km:387+097 na A1)
Srbijaautoput
6
Projektno-tehnička dokumentacija za sanaciju klizišta KORENITA 2 na državnom putu IIA-139, deonica br.13902, Korenita-Stolice km:5+850
PZP Valjevo
7
Projektno-tehnička dokumentacija sanacije klizišta ZVONCE 1 na državnom putu IIA-223,deonica puta br.22305 Babušnica-Trnski Odorovci km:71+540
Srbijaput
8
Projektno-tehnička dokumentacija za sanaciju klizišta NAŠUŠKOVICA na državnom putu IIA-223, deonica br.22305, Babušnica-Trnski Odorovci km:68+221
Srbijaput
9
Projektno-tehnička dokumentacija sanacije klizišta GRAČANICA na državnom putu IB-23, deonica puta br.02332 Mijoska-granica SRB/CG (Gostun) km:246+611-246+896 (L=285m)
Srbijaput
10
Projektno-tehnička dokumentacija sanacije klizišta-oštećenje kolovoza i nasipa NIKŠIĆKO BRDO na državnom putu IB-24, deonica puta br.02497 Batočina-Kragujevac km:13+675  km:68+221
PZP Kragujevac