Skupština_V_2021_1

Skupština Instituta IMS

XXVII VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE INSTITUTA

Poziv akcionarima

 

Predlozi odluka

 

Materijal

Punomoćje i glasanje u odsustvu

 

Uputstvo akcionarimа

 

Zapisnik i izveštaj o bitnom događaju