Laboratorija za ispitivanje konstrukcija-Delatnost2

Centar za konstrukcije i prednaprezanje - Delatnost

Laboratorija za ispitivanje konstrukcija

Pored ispitivanja koja se sprovode po akreditovanim metodama, Laboratorija sprovodi i druga mehanička ispitivanja za koja poseduje svu neophodnu opremu, na zahtev Naručioca:

R.br. Neakreditovana metoda Referentni dokument
1
Ispitivanje stenskih ankera za obezbeđenje iskopa i tunelsku podgradu
DIN 21521-2-1993 G
ASTM D4435-04
2
Ispitivanje prednapregnutih geotehničkih sidra (ankera)
EN 1537 ASTM A0981-97R02
3
Ispitivanje stabala betonskih stubova za nadzemne vodove nazivnog napona 0.4 kV, 10 kV, 20 kV i 35 kV
Tehničke preporuke JP EPS
4
Ispitivanje prefabrikovanih betonskih proizvoda – Elementi za ograde
SRPS EN 12839
5
Ispitivanje prednapregnutih betonskih pragova
SRPS EN 13230-2:2010
6
Ispitivanje prefabrikovanih betonskih proizvoda – Stubovi i jarboli
SRPS EN 12843
7
Ispitivanje drvenih stubova za nadzemne vodove
SRPS EN 14229
8
Ispitivanje samonosećih izolacionih sendvič-panela sa dvostranom metalnom oblogom
SRPS EN 14509:2014
9
Ispitivanje poklopaca šahtova na površinama na kojima se odvija motorni i pešački saobraćaj (izrađeni od kompozitnih materijala)
Pr EN 124:2004
10
Uređaji za smanjenje saobraćajne buke- Neakustičke karakteristike- Deo 1: Mehaničke performanse i zahtevi za stabilnost
SRPS EN 1794-1
11
Termoplastične cevi – Određivanje krutosti prstena
SRPS EN ISO 9969
12
Termoplastične cevi – Određivanje savitljivosti po obodu
SRPS EN ISO 13968:2009
13
Određivanje čvrstoće plastičnih cevi na spoljašnje uticaje (bez i sa metalnim ojačanjem)
ASTM D 2412-02
14
Metode ispitivanje zidanih konstrukcija-Deo 1: Određivanje čvrstoće pri pritisku
SRPS EN 1052-1:2010
15
Metode ispitivanje zidanih konstrukcija-Deo 3: Određivanje početne čvrstoće pri smicanju
SRPS EN 1052-3:2010
16
Metode ispitivanje dodatnih komponenti za zidane konstrukcije – Deo 9: Određivanje otpornosti nadvojnih greda prema savijanju i smicanju
SRPS EN 846-9:2009
17
Stubovi za osvetljenje, Deo 8: Metoda za proveru dimenzionisanja ispitivanjem
SRPS EN 40-8
18
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska – Neomekšani polivinilhlorid (U-PVC), polipropilen (PP) i polietilen (PE)- Deo2: Specifikacije za revizione otvore i kontrolne komore kod dubokih podzemnih instalacija u zoni saobraćaja
SRPS EN 13598-2:2010
19
Sigurnosne mreže- Deo 1: Zahtevi za sigurnost, metode ispitivanja
SRPS EN 1263-1:2009
20
Teleskopski građevinski podupirači
SRPS EN 1065:2009
21
Ispitivanje stalnih metalnih sistema ograda i rukohvata u zgradama
ASTM E 935-00
22
Ispitivanje stakla kod stalnih staklenih ograda i balustrada
ASTM E 2353-06
23
Ispitivanje čvrstoće nosećih panela
ASTM E 72-02
24
Merdevine- Deo 2: Zahtevi, ispitivanje obeleževanje
SRPS EN 131-2:2011
25
Palete za rukovanje materijalima- Ravne palete- Deo 1: Metode ispitivanja
SRPS EN ISO 8611-1:2013