PIMS - Provajder za ispitivanje osposobljenosti Institut IMS


Institut IMS, kao provajder za ispitivanje osposobljenosti primenom međulaboratorijskih poređenja, svoje aktivnosti realizuje posredstvom fleksibilne organizacione celine PIMS i ispitnih laboratorija akreditovanih kod nacionalnog akreditacionog tela.

Sve zainteresovane strane imaju pravo da podnesu prigovor ili žalbu na realizovanu uslugu. Sa prigovorima/žalbama će se postupati u skladu sa dokumentom IP 28 Prigovori i žalbe.Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke