Naučno veće Instituta IMS

Članovi Naučnog veća
dr Vencislav Grabulov, naučni savetnik
dr Nenad Šušić, naučni savetnik
dr Zagorka Radojević, naučni savetnik
dr Ksenija Janković, naučni savetnik
dr Anja Terzić, naučni savetnik
dr Milica Vasić, viši naučni saradnik
dr Ksenija Đoković, naučni saradnik
dr Jelena Ćirilović, naučni saradnik
dr Miloš Vasić, naučni saradnik
Predsednik Naučnog veća
Zamenik predsednika Naučnog veća
Tehnički sekretar Naučnog veća

Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke