Tea Spasojević-Šantić

Lični podaci
Fakultet
Fakultet za primenjenu ekologiju
Naučno zvanje
Istraživač saradnik
Oblast istraživanja
Zaštita životne sredine
Područje aktivnosti
Karakterizacija otpada
Ispitivanje otpadnih materijala
Integralisticki pristup u resavanju problema vezanih za zastitu zivotne sredine i primena bioremedijacionih tehnologija na odlagalistima industrijskog otpada
Članstvo u međunar. i nacion.str.organizacijama
Unija ekologa UNECO, Beograd


Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke