Logistika - Informatičko-bibliotečka delatnost

Informatika ima dugogodišnju tradiciju u Institutu i obuhvata sledeće oblasti :


Projektovanje, administracija i održavanje biznis aplikacija

Instalacija i administracija operativnih sistema i softverskih paketa

Administracija računarske mreže

Održavanje računarske opreme

Internet prezentacija

Intranet-lokalni sajt čiji je cilj:
  • Da informiše zaposlene o aktivnostima u Institutu
  • Da omogući dobijanje informacija iz segmenata : organizacija, stručni kadrovi, radno vreme, pravna akta, nauka
  • Da pruža mogućnost razmene informacija između organizacionih delova

Naši stručnjaci se neprestano usavršavaju i unapređuju svoje veštine. Korišćenje savremene IT tehnologije utiče na poboljšanje kvaliteta rada tokom obavljanja redovnih zadataka. Takođe, visok nivo znanja koje posedujemo je od ogromnog značaja prilikom izrade novih projekata.

Vinca sertifikat


Biblioteka

Biblioteka Instituta IMS je osnovana 1953 godine i od tada neprekidno funkcioniše u statusu specijalne biblioteke. Otvorena je svakog radnog dana za sve zaposlene u Institutu, kao za i spoljne korisnike.


U svom fondu biblioteka ima oko 11700 knjiga, 13 doktorskih radova i 25 magistarskih radova. Od serijskih publikacija biblioteka poseduje 32 domaća časopisa i 83 stranih. Takođe biblioteka poseduje i 3600 komada standarda.


Biblioteka ostvaruje saradnju sa sledećim centralnim katalozima: YUBIN, Narodna biblioteka Srbije, Univerzitetska biblioteka „S. Marković“.


Od ostalih usluga biblioteka pruža prevodilačke usluge i organizaciju izložbi, kao i usluge organizacije izložbi i prezentacija.


KontaktGalerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke