Kontrolno telo - Reference

Superkontrola nad izvođenjem radova na transmisionom gasovodu (interkonektor) granica Bugarske – granica Mađarske na teritoriji Republike Srbije: - BUREAU VERITAS DOO BEOGRAD, 2019. god.
Prijemna kontrola opreme za JP EPS BEOGRAD, OGRANAK HE Đerdap Kladovo u fabrikama
 • SILOVIJE MAŠINE, St. Peterburg – Rusija 2009.-2019. god.
 • BRUNO PRESEZZI , Milano, Burago di Molgora - Italija
 • LITOSTROJ JEKLO, Ljubljana - Slovenija
 • DSD Noell GmbH, Papenburg - Nemačka
 • SILBITZ GUSS, Silbitz - Nemačka
 • UCMR , Rešice - Rumunija
 • GENERAL TURBO, Bukurešt - Rumunija
 • PILSEN STEEL S.R.O., Plzen - Češka Republika
 • GOŠA FOM – Smederevska Palanka
 • MARKANT, Valjevo
 • KOLUBARA METAL, Lazarevac
 • PRVA PETOLETKA, Trstenik
 • FOD, Bor
Superkontrola delove mašinske opreme za površinske kopove: - PD TE i Kopovi Kostolac; PD Prim, Kostolac; RB Kolubara, Lazarevac, TE Nikola Tesla, Obrenovac
Kontrola opreme i rezervnih delova na kotlovskom postrojenju u kapitalnom remontu bloka B2, za period 2012.-2019. god. -JP EPS BEOGRAD, OGRANAK TE – KO Kostolac
Kontrola kvaliteta čeličnih elemenata konstrukcije mosta preko reke Save, metodama sa i bez razaranja -OGRANAK PORR TECHNOBAU UND UMWELT AKTIENGESELLSCHAFT BEOGRAD
Kontrola kvaliteta sastavnih delova betona ugrađenih u most preko Save -OGRANAK SLOVENIJA CESTE- TEHNIKA OBNOVA BEOGRAD
Kontrolisanje i ispitivanje mašinske opreme i radovi na gradilištu u toku revitalizacije bloka 1 i izgradnji postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova blokova 1 I 2 u TE Kostolac B -PD TE KO KostolacGalerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke