Kontrolno telo - Galerija

Glavčina rotora Disk aksijalnog ležaja Nosač diska aksijalnog ležaja PPT cilindri
HE Đerdap 2
turbinsko vratilo A8
Klip servomotora radnog kola
HE Đerdap 1 Kladovo
HE Perućica Račva
cevovod 3 RK6A
Vrat turbine
Lopatica UA Lopatica UA 1 Regulacioni prsten Rotor generatora
RTB Bor
mlin sa šipkama
Turbinski šaht
za smeštaj agregata
TE Kostolac B
Drmno Parovod 1
TE Kostolac B
Drmno Parovod 2Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke