Kontrolno telo - Galerija

Gasovod 1
-stručni nadzor pri izgradnji gasovoda
Gasovod 2
-stručni nadzor pri izgradnji gasovoda
Gasovod 3
-stručni nadzor pri izgradnji gasovoda
Gasovod-Šajkaš 1
-stručni nadzor pri izgradnji gasovoda
Gasovod-Šajkaš 3
-stručni nadzor pri izgradnji gasovoda
Gasovod-Šajkaš 4
-stručni nadzor pri izgradnji gasovoda
Gasovod-Šajkaš 5
-stručni nadzor pri izgradnji gasovoda
Gasovod-zavarivanje Šajkaš
-stručni nadzor pri izgradnji gasovoda
Gasovod-Zaječar 1
-stručni nadzor pri izgradnji gasovoda
Gasovod-Zaječar 2
-stručni nadzor pri izgradnji gasovoda
Gasovod-Zaječar 3
-stručni nadzor pri izgradnji gasovoda
Vratilo turbine
Gasovod-Nalaz sa TOFD-a
-stručni nadzor pri izgradnji gasovoda
Kontrola RT snimaka
-stručni nadzor pri izgradnji gasovoda
Rotor generatora Izlazne komore-TE KostolacGalerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke