Centar za puteve i geotehniku - Reference

Ispitivanje integriteta šipova - SIT metoda:

2019.

 • Vijadukt na km 59+159 za potrebe izgradnje brze pruge Beograd – Stara Pazova – Novi Sad – Subotica – državna granica (Karin Komerc MD)
 • Vetrogeneratori u Izbištu (Prenecon)
 • Na Koridoru 10 (Integral Inženjering, Aktor)
 • Mostovi na autoputu E-763, obilaznica oko Beograda, na deonici Surčin – Obrenovac (Unogradnja)
 • Autoput Bar – Boljare (ABG Test )
 • Most između tunela Lipak i Železnik (Azvirt, Ogranak Beograd)
 • Postrojenje za sinterovanje u okviru Železare Smederevo (LHR d.o.o.)
 • Termoelektrana Toplana Pančevo, faza 1 i 2 (China Energy)
 • Mostovi na levoj traci državnog puta Ia reda A1 i A3 (7-70/E-75), deonica Dobanovci – Bubanj potok (Power Construction Corporation of China )
 • Most na Begeju, u sklopu izgradnje obilaznog puta oko Zrenjanina (Bauwesen d.o.o.)
 • Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje (WD Concord West d.o.o.)
 • Izgradnja Vijadukta Donja Gračanica, BIH (Univerzitet Džemal Bijedić Građevinski fakultet u Mostaru, Euroasfalt Sarajevo)

2018.

 • Vijadukt na km 59+159 za potrebe izgradnje brze pruge Beograd - Stara Pazova - Novi Sad – Subotica - državna granica (Karin Komerc MD )
 • Kula 2 Ušće u Beogradu (Energogroup )
 • Vetrogeneratori u Izbištu (Prenecon )
 • Na Koridoru 10 (Trace, Azvi, Integral Inženjering )
 • Mostovi na autoputu E-763, obilaznica oko Beograda, na deonici Surčin - Obrenovac (Freyssinet, Unogradnja, Westgradnja )
 • Tunel Čortanovci za potrebe izgradnje brze pruge Beograd - Stara Pazova - Novi Sad – Subotica - državna granica (Geosonda ad, Hyca )
 • Autoput Bar – Boljare (ABG Test )
 • Hidroelektrana Bajina Bašta - proširenje razvodnog postrojenja (Jadran d.o.o. )
 • Mostovi na putu Smederevo - Mala Krsna (Vojvodinaput Pančevo )
 • Most između tunela Lipak i Železnik (Azvirt Ogranak Beograd )
 • Silosi u Bačkoj Topoli (LHR)
 • Most preko reke Cernice (JP Putevi Srbije )
 • AVIV park u Beogradu (IT Tel )

2017.

 • Izveštaj o ispitivanju integriteta šipova metodom Sonic Integrity Testing SIT (u svemu prema: ASTM D5882) za objekat Plot 18, Beograd na vodi (Investitor: STRABAG DOO)
 • Izveštaj o rezultatima ispitivanja integriteta šipova metodom SONIC INTEGRITY TESTING (SIT) za Potporni zid S3 – šipovi 53-64 i 114-116 i Potporni zid S2 – šipovi 166-170,na Koridoru H, LOT 5: Putevi i mostovi na poddeonici Caričina dolina – Tunel Manajle (Investitor: Ogranak Prijedor putevi)
 • Izveštaji I i II o ispitivanju integriteta šipova metodom SONIC INTEGRITY TESTING SIT (u svemu prema: ASTM D5882) za objekat: most 17 Jabuka i Most 14 Uvač, Autoput Bar – Boljare,Deonica Smokovac – Mateševo (Investitor: ABG TEST d.o.o, Podgorica, Crna Gora)
 • Izveštaj o ispitivanju integriteta šipova metodom Sonic Integrity Testing SIT (u svemu prema: ASTM D5882) za: Most 3, stubno mesto P5R na autoputu E-75, LOT 1, deonica: Grdelica (Gornje Polje) – Predejane (Caričina Dolina) (Investitor: AZVI S.A. Ogranak Novi Sad)
 • Izveštaj o rezultatima ispitivanja integriteta šipova metodom SONIC INTEGRITY TESTING (SIT) za Potpornu konstrukciju na desnoj traci državnog IB br.24 Batočina – Kragujevac od km 13+423.00 do km 13+498.50 (Investitor: Preduzeće za puteve Kragujevac doo)

Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke