Centar za materijale - Reference

Laboratorija za građevinsku keramiku

2018.

 • Elaborat o oceni kvaliteta opekarske sirovine sa lokacije Jagnjevo kod Kljajićeva, sa preporukama receptura za primenu u ciglani u Kljajićevu kod Sombora (GEOSTIM d.o.o. Beograd)
 • Elaborat o oceni kvaliteta opekarske sirovine sa lokacije Pustara, sa preporukama receptura za primenu u ciglani u Inđiji (Univerzum-Kubršnica a.d. Aranđelovac)
 • Elaborat o oceni kvaliteta opekarske sirovine sa deponije ciglane sa preporukama receptura za primenu u ciglani u Prizrenu (IMN Tulltorja Sh.p.k. Landovice, Prizren)
 • Elaborat o oceni kvaliteta opekarske sirovine sa lokacije Ledine, sa preporukama receptura za primenu u ciglani u Zrenjaninu (IGM Neimar, Zrenjanin)
 • Elaborat o oceni kvaliteta opekarske sirovine sa lokacije Baštine, sa preporukama receptura za primenu u ciglani u Sakulama (GEOSTIM d.o.o. Beograd)
 • Elaborat o oceni kvaliteta opekarske sirovine sa lokacije Mlečika, sa preporukama receptura za primenu u ciglani u Maradiku (GEOSTIM d.o.o. Beograd)
 • Elaborat o oceni kvaliteta opekarske sirovine sa lokacije Čurug, sa preporukama receptura za primenu u ciglani u Čurugu (Dacko ZR Čurug)
 • Elaborat o oceni kvaliteta opekarske sirovine sa lokacije »Čonoplja« kod Sombora, sa preporukama receptura za primenu u ciglani u Čonoplji (PD Napredak EM)
 • Elaborat o oceni kvaliteta opekarske sirovine sa ležišta Garajevac-istok sa preporukama receptura za primenu u crepani IGM Polet, Novi Bečej (IGK Polet a.d. Novi Bečej )
 • Elaborat o oceni kvaliteta opekarske sirovine sa lokacije Selište, sa preporukama receptura za primenu u ciglani IGM Mladost, Leskovac, pogon u Stalaću (IGM Mladost Leskovac, Pogon u Stalaću )
 • Projekat optimizacije sirovinskih mešavina za proizvodnju energetskih blokova u ciglani IGM Mladost, Leskovac, pogon u Stalaću (IGM Mladost Leskovac, Pogon u Stalaću )
 • Studija o rezultatima dijagnosticiranja temperaturnog režima rada tunelske peći sa preporukama za optimizaciju procesa pečenja u ciglani u Prizrenu (IMN Tulltorja Sh.p.k. Landovice, Prizren )
 • Studija o rezultatima dijagnosticiranja temperaturnog režima rada tunelske peći, sa preporukama za optimizaciju procesa pečenja u crepani IGM Toza Marković, Kikinda (IGM Toza Marković Kikinda )

2017.

 • Elaborat o oceni kvaliteta keramičkih glina sa ležišta Brezaci i preporukama za primenu u proizvodnji keramičkih pločica (KAOLIN a.d. Valjevo)
 • Elaborat o oceni kvaliteta opekarske sirovine sa lokacije Zagorica, sa preporukama receptura za primenu u ciglani u Aranđelovcu (Univerzum-Kubršnica a.d. Aranđelovac)
 • Elaborat o oceni kvaliteta opekarske sirovine sa ležišta Crne bare-srednja strana crepane IGM Polet, Novi Bečej (IGK Polet a.d. Novi Bečej)
 • Projekat optimizacije sirovinskih mešavina za proizvodnju energetskih blokova u ciglani MLADOST TMP, Mala Plana (MLADOST TMP, Mala Plana)
 • Studija o rezultatima dijagnosticiranja temperaturnog režima rada tunelske peći sa U kasetama, sa preporukama za optimizaciju procesa pečenja u crepani DILJ d.o.o., Vinkovci, Hrvatska (IGM DILJ d.o.o., Vinkovci, Hrvatska)
 • Studija o rezultatima dijagnosticiranja temperaturnog režima rada tunelske peći sa preporukama za optimizaciju procesa pečenja u crepani IGM Toza Marković, Kikinda (IGM Toza Marković, Kikinda)

Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke