Centar za metale i energetiku-Reference20XX

Centar za metale i energetiku - Reference

Laboratorija za ispitivanje metala
Kontrolno telo
Laboratorija za ispitivanje mehaničkih veličina
2020.
R.br.ReferencaInvestitor
1
Superkontrola nad izvođenjem radova na transmisionom gasovodu (interkonektor) granica Bugarske – granica Mađarske na teritoriji republike Srbije
BUREAU VERITAS d.o.o. Beograd
2
Fabrički prijem opreme od strane instituta pri izradi i sanaciji delova hidroagregata u fabrikama LMZ, Silovie Mašini, Rusija;
JP EPS BEOGRAD, Ogranak HE Đerdap, HE ĐERDAP 1, Kladovo
3
Ispitivanje mašinske opreme
JP EPS BEOGRAD, Ogranak HE Đerdap, HE ĐERDAP 1, Kladovo
4
Kontrola HM opreme – HE Đerdap 2
JP EPS BEOGRAD, Ogranak HE Đerdap,
Kladovo
5
Ispitivanje opreme bez razaranja HMO – HE PIROT, HE Vlasina
JP EPS BEOGRAD, Ogranak HE Đerdap, Kladovo
6

Ispitivanje glavnih parovodnih linija RA, RB i RC i ispitivanje prestrujnih parovoda metodama bez razaranja za 2020. God. TENT A, blokovi A1i A2

JP EPS BEOGRAD, Ogranak TE Nikola Tesla A, Obrenovac
7
Ispitivanje turbinske opreme Ispitivanje NDT metodama (lopatice, vretena, ležajevi, …) za remont 2020. God., blokovi A1 i A2
JP EPS BEOGRAD, Ogranak TE Nikola Tesla A, Obrenovac
8
Ispitivanje hemijskog sastava i mehaničkih osobina materijala
GP Nikolić d.o.o. Kraljevo
STRABAG d.o.o. Beograd
ASAIBELIK d.o.o. Beograd
Institut GOŠA d.o.o. Beograd
Proleter a.d. Metalska industrija Arilje
METALING d.o.o. Beograd
TANKMONT d.o.o. Beograd
Rudnik olova i cinka Veliki majdan d.o.o. Ljubovija
JP EPS Beograd, Ogranak RB Kolubara, Lazarevac
Montesino d.o.o. Beograd
NBA – Commerce, Beograd
Markant, Valjevo
TVIK DIV, Valjevo
9
Etaloniranje uređaja za merenje mehaničkih veličina
LAFARGE Beočin
TITAN Kosjerić
CRH Novi Popovac
AZVIRT Beograd,
Železara Smederevo,
JAT Tehnika Beograd,
ELITA – COP d.o.o. Zemun,
HEMOFARM a.d. Vršac
DS SMITH Kruševac
10
Sertifikacija betonskog čelika
KÜRÜM International Sh.A.Ish- Kombinati Metalurgjik Elbasan/Albania
TRGOVIR d.o.o. Gračanica, BIH
ARCELOR MITTAL, Zenica
ALSIKO d.o.o. Beograd
FERRIERE NORD, Udine
METALFER STEEL MILL, Sremska Mitrovica
ARMAKO, Prnjavor
KOMERC – MALI, Prnjavor
SIDENOR STEEL INDUSTRY S.A. Thessaloniki, Greece
SOVEL SA HELLENIC STEEL PROCESSING COMPANY, Athens, Greece DUCTIL STEEL SA, Buzau, Romania DOJRAN STEEL DOOEL, Nov Dojran, Makedonia
COLAKOGLU METALURJI A.S., Beykoz, Turska
MAKSTIL AD, Skopje, Makedonija