Centar za metale i energetiku-Reference19XX

Centar za metale i energetiku - Reference

Laboratorija za ispitivanje metala
Kontrolno telo
Laboratorija za ispitivanje mehaničkih veličina
2019.
R.br.ReferencaInvestitor
1
Superkontrola nad izvođenjem radova na transmisionom gasovodu (interkonektor) granica Bugarske – granica Mađarske na teritoriji republike Srbije
Bureau Veritas d.o.o. Beograd
2
Fabrički prijem opreme od strane instituta pri izradi i sanaciji delova hidroagregata u fabrikama LMZ, Silovie Mašini, Rusija
JP EPS Beograd,
Ogranak HE Đerdap,
HE Đerdap 1, Kladovo
3
Prijemna kontrola opreme i tehnički nadzor u kapitalnom remontu B2 u TE Kostolac B
JP EPS Beograd,
Ogranak TE KO Kostolac
4
Ispitivanje mašinske opreme
JP EPS Beograd,
Ogranak HE Đerdap,
HE Đerdap 1, Kladovo
5
Ispitivanje opreme za potrebe revitalizacije HE Đerdap 2
JP EPS Beograd
6
Ispitivanje opreme bez razaranja HMO – HE PIROT, HE Vlasina
JP EPS Beograd,
Ogranak HE Đerdap,
Kladovo
7
Ispitivanje glavnih parovodnih linija RA, RB i RC i ispitivanje prestrujnih parovoda metodama bez razaranja za 2019. god. TENT A, blokovi A1 i A2
JP EPS Beograd,
Ogranak TE Nikola Tesla A, Obrenovac
8
Ispitivanje turbinske opreme Ispitivanje NDT metodama (lopatice, vretena, ležajevi, …) za remont 2019. god., blokovi A1 i A2
JP EPS BEOGRAD, Ogranak TE Nikola Tesla A, Obrenovac
9
Ispitivanje metala sa i bez razaranja
JP EPS BEOGRAD
Ogranak TE KO Kostolac
10
Ispitivanje preostalog radnog veka ventila koji rade u kritičnim uslovima – TENT A
JP EPS BEOGRAD
Ogranak TE Nikola Tesla A, Obrenovac
11
Ispitivanje hemijskog sastava i mehaničkih osobina materijala
Thyssenkrupp Materials d.o.o. Inđija
Proleter a.d. Metalska industrija, Arilje
Paffoni d.o.o. Mladenovac
Manet d.o.o. Beograd
Aqua Mont Service d.o.o. Beograd
KRONOS SRB, Lapovo
RD Dijagnostika, Beograd
AZVI S.A., Beograd
Kolubara Metal, Lazarevac
TE KO Kostolac
Izoprogres, Beograd
Tehnorad, Valjevo
12
Sertifikacija betonskog čelika
KÜRÜM International Sh.A.Ish Kombinati Metalurgjik Elbasan, Albania
Trgovir d.o.o. Gračanica, BIH
Arcelor Mittal, Zenica, BIH
Alsiko d.o.o. Beograd
Ferriere Nord, Udine, Italija
Metalfer Steel Mill, Sremska Mitrovica
Armako, Prnjavor
13
Ispitivanje mehaničko-tehnoloških osobina vijaka, navrtki i podloški
Markant, Valjevo
DIV betonski pragovi, Svrljig
TVIK DIV, Valjevo
Kolektor Etra, Beograd
Dunex, Beograd
14
Ispitivanja proizvoda od gvožđa i čelika (armatura, užad za prednaprezanje, cevi…)
Ogranak Terna S.A. Serbia, Beograd
JP za podzemnu eksploataciju uglja, Resavica
Aktor A.T.E, Ogranak Beograd
AD Putevi, Užice
BEMAX, Podgorica, Crna Gora
ASA IBELIK, Beograd
Rudnik olova i cinka Veliki Majdan, Ljubovija
15
Etaloniranje uređaja za merenje mehaničkih veličina
EPS Beograd, Ogranak RB Kolubara,
Poliester, Priboj
Lafarge BFC, Beočin
AZVI S.A. Beograd, Železara Smederevo,
JAT Tehnika, Beograd,
Lasta, Beograd,
Energoprojekt Niskogradnja, Beograd
ELITA – COP d.o.o. Beograd
Hemofarm a.d. Vršac
GP Mostogradnja a.d. Beograd