Novosti


DIMK DRUŠTVO ZA ISPITIVANjE I ISTRAŽIVANjE MATERIJALA I KONSTRUKCIJA SRBIJE
SIGP UDRUŽENjE SAVREMENE INDUSTRIJE GLINENIH PROIZVODA SRBIJE
IMS INSTITUT ZA ISPITIVANjE MATERIJALA IMS - BEOGRAD

ORGANIZUJU


XXVIII KONGRES DIMK I IX KONGRES SIGP
SA
MEĐUNARODNIM SIMPOZIJUMOM
O ISTRAŽIVANjIMA I PRIMENI SAVREMENIH DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU
U OBLASTI MATERIJALA I KONSTRUKCIJA

Druga informacija
od 19. do 21. oktobra 2022. godine
Divčibare, hotel "Crni vrh"

Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke