dr Zagorka Radojević

Lični podaci
Fakultet
Tehnološko-Metalurški fakultet
Naučno zvanje
Naučni savetnik
Oblast istraživanja
Građevinski materijali
Područje aktivnosti
/
Članstvo u međunar. i nacion.str.organizacijama
/


Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke