dr Zoran Odanović

Lični podaci
Fakultet
Tehnološko-Metalurški fakultet
Naučno zvanje
Naučni savetnik
Oblast istraživanja
Metalurgija i metalni materijali
Područje aktivnosti
Izrada, livenje, plastična prerada i termička obrada čelika i legura obojenih metala
Metalurgija zavarivanja čelika
Strukturno mehanička ispitivanja čelika i zavarenih spojeva čelika
Kvalifikacija tehnologije zavarivanja čelika
Izbor metalnih materijala
Metalurgija praha teškog metala
Analiza lomova i otkaza konstrukcija
Članstvo u međunar. i nacion.str.organizacijama
Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd
Društvo za unapređenje zavarivanja u Srbiji, Beograd
Društvo za integritet i vek konstrukcija, Beograd
Europian Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF)


Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke