Zorica Kovačević

Lični podaci
Fakultet
Viša metalska škola
Naučno zvanje
Stručni savetnik
Oblast istraživanja
Metalni materijali
Područje aktivnosti
Metalografija metalnih materijala
Ispitivanje korozije metalnih materijala
Članstvo u međunar. i nacion.str.organizacijama
DIVK (Društvo za integritet i vek konstrukcija)
KOMIM (Komitet za međulaboratorijska ispitivanja materijala)


Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke