dr Vencislav Grabulov

Lični podaci
Fakultet
Tehnološko-Metalurški fakultet
Naučno zvanje
Naučni savetnik
Oblast istraživanja
Metalurgija, metalni materijali, zavarivanje, mehanika loma
Područje aktivnosti
Ispitivanje metala, udarna ispitivanja i ispitivanja velikim brzinama
Ispitivanje metodama mehanike loma
Ekspertize otkaza konstrukcija, analiza preloma, procena stanja i veka metalnih konstrukcija
Zavarivanje i proizvodnja zavarivanjem
Tehnologija i metalurgija zavarivanja
Zavarljivost metala i sigurnost zavarenih konstrukcija
Ponašanje metala tokom zavarivanja
Obrazovanje, zavarivanje, mehanika loma
Članstvo u međunar. i nacion.str.organizacijama
Međunarodni institut za zavarivanje ( IIW)
Evropska federacija za zavarivanje, rezanje i srodnih tehnologija (EWF)
Evropska asocijacija za integritet kostrukcija (ESIS)
Društvo za unapređivanje zavarivanja u Srbiji (DUZS)
Društvo za integritet i vek konstrukcija (DIVK)
Savez inženjera metalurgije Srbije


Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke