dr Vujadin Aleksić

Lični podaci
Fakultet
Rudarsko-Geološki fakultet
Naučno zvanje
Naučni saradnik
Oblast istraživanja
Zavarivanje i mehanika loma
Područje aktivnosti
Ispitivanja metala metodama bez razaranja
Članstvo u međunar. i nacion.str.organizacijama
Društvo za integritet i vek konstrukcija
Društvo za unapređenje zavarivanja


Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke