dr Snežana Dević

Lični podaci
Fakultet
Rudarsko-Geološki fakultet
Naučno zvanje
Naučni saradnik
Oblast istraživanja
Mineraloška istraživanja nemetaličnih i metaličnih mineralnih sirovina, polimineralnih i monomineralnih materijala i proizvoda
Područje aktivnosti
Fundametalna i tehnička mineralogija
Članstvo u međunar. i nacion.str.organizacijama
Geološko društvo
DIVK
AcerS
The Clay Minerals Society


Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke