dr Nenad Šušić

Lični podaci
Fakultet
Građevinski fakultet
Naučno zvanje
Naučni savetnik
Oblast istraživanja
Građevinsko tlo
Područje aktivnosti
Geotehnika-geomehanika
Članstvo u međunar. i nacion.str.organizacijama
IAEG-Međunarodno društvo za inženjersku geologiju
ISSMGE-Međunarodno društvo za mehaniku tla i geotehniku
SDMTGE Srpsko društvo za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo
Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije
Savez pronalazača i autora tehničkih unapređenja Beograd


Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke