dr Miloš Vasić

Lični podaci
Fakultet
Tehnološko - Metalurški fakultet
Naučno zvanje
Naučni saradnik
Oblast istraživanja
Građevinski materijali
Područje aktivnosti
Sušenje
Mehanička aktivacija
Opekarski proizvodi
Članstvo u međunar. i nacion.str.organizacijama
Srpsko hemijsko društvo


Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke