dr Milica Vasić

Lični podaci
Fakultet
Tehnološko-Metalurški fakultet
Naučno zvanje
Viši naučni saradnik
Oblast istraživanja
Sirovine u građevinskoj industriji
Područje aktivnosti
/
članstvo u međunar. i nacion.str.organizacijama
Srpsko keramičko društvo


Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke