Milica Mirković Marjanović

Lični podaci
Fakultet
Građevinski fakultet
Naučno zvanje
Stručni savetnik
Oblast istraživanja
/
Područje aktivnosti
/
Članstvo u međunar. i nacion.str.organizacijama
IAFSS (International Association of Fire Safety Science)


Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke