Mirjana Drpić

Lični podaci
Fakultet
Elektrotehnički fakultet
Naučno zvanje
Viši stručni saradnik
Oblast istraživanja
Građevinski materijali, elementi i konstrukcije, građevinski objekti
Područje aktivnosti
Toplotna tehnika i zaštita od požara
Članstvo u međunar. i nacion.str.organizacijama
IKS
ISS
DIMK (Diploma zaslužnog člana, god. 2008.)


Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Komentar