Ljiljana Miličić

Lični podaci
Fakultet
PMF
Naučno zvanje
Stručni savetnik
Oblast istraživanja
Građevinski materijali
Područje aktivnosti
Mineralna veziva, cement, kreč, malteri, dodaci betonu
Članstvo u međunar. i nacion.str.organizacijama
ISS Komisija za kreč i cement


Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke