Ljiljana Lončar

Lični podaci
Fakultet
Građevinski fakultet
Naučno zvanje
Stručni savetnik
Oblast istraživanja
Građevinski materijali
Područje aktivnosti
Tehnologija betona
Članstvo u međunar. i nacion.str.organizacijama
Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije (DIMK)
Institut za standardizaciju (član Komisije za beton)
Inženjerska komora Srbije


Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke