dr Lidja Kurešević

Lični podaci
Fakultet
Rudarsko-Geološki fakultet
Naučno zvanje
Naučni saradnik
Oblast istraživanja
/
Područje aktivnosti
/
Članstvo u međunar. i nacion.str.organizacijama
/


Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke