dr Ksenija Janković

Lični podaci
Fakultet
Građevinski fakultet
Naučno zvanje
Naučni savetnik
Oblast istraživanja
Građevinski materijali
Područje aktivnosti
Tehnologija betona
Članstvo u međunar. i nacion.str.organizacijama
Društvo građevinskih konstruktera Srbije (DGKS)
Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije (DIMK)
Društvo za integritet i vek konstrukcija (DIVK)
Inženjerska komora Srbije
IABSE (International Association for Bridge and Structural Engineering), 2010. god.


Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke