dr Ksenija Đoković

Lični podaci
Fakultet
Rudarsko-Geološki fakultet
Naučno zvanje
Naučni saradnik
Oblast istraživanja
Građevinsko tlo
Područje aktivnosti
Geotehnika - geomehanika
Članstvo u međunar. i nacion.str.organizacijama
IAEG-Međunarodno društvo za inženjersku geologiju
ISSMGE-Međunarodno društvo za mehaniku tla i geotehniku
SDMTGE Srpsko društvo za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo
Srpsko geološko društvo-Sekcija za inženjersku geologiju i hidrogeologiju
ProGeo-Međunarodno društvo za zaštitu geonasleđa


Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke