Jelena Ćirilović

Lični podaci
Fakultet
Građevinski fakultet
Naučno zvanje
Viši stručni saradnik
Oblast istraživanja
Asfalt, održavanje puteva,metode optimizacije, ekologija
Područje aktivnosti
/
Članstvo u međunar. i nacion.str.organizacijama
/


Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke