Ivana Delić

Lični podaci
Fakultet
Rudarsko-geološki fakultet
Naučno zvanje
Istraživač saradnik
Oblast istraživanja
/
Područje aktivnosti
/
članstvo u međunar. i nacion.str.organizacijama
/


Galerija

Pratite nas

Pišite nam

Ime

E-mail

Tema poruke